Z RAZLIČNIH POTI V SLOŽNO BIVANJE

Center aktivnosti Fužine (CAF)

Nove Fužine 40
1000 Ljubljana

tel:
01/ 58 74 600

faks:
01/ 58 74 620

e-pošta:
caf@dso-fuzine.si

DSO Fužine

Center aktivnosti Fužine (CAF) - Središče druženja in aktivnosti za starejše je s svojim delovanjem pričel v letu 2009 in deluje v Domu starejših občanov Fužine, na lokaciji Doma, na naslovu Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana. Starejšim prebivalcem ožjega in širšega lokalnega območja ponuja različne dejavnosti in aktivnosti, ki posameznikom in družinam omogočajo pripravo na starost, aktivno ustvarjalno preživljanje prostega časa po upokojitvi in ohranjanje samostojnosti v domačem okolju, s čimer se tudi razbremeni potreba po organizirani pomoči na domu in vključitvi v institucialno varstvo, oziroma se navedene potrebe prestavijo na kasnejši čas. Program tako vsaj delno razbremeni tudi svojce in službe, ki zagotavljajo pomoč na domu in institucionalno vastvo.

Program je namenjen vsem, ki želijo z lastno aktivnotsjo poskrbeti za svoje psihofizično počutje in na ta način doprinesti k večji kakovosti življenja ter bogatenju ustvarjalnih življenjskih moči v času po upokojitvi.

Nosilec projekta je Dom starejših občanov Fužine v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ki program tudi sofinancira.

Zadnje novice

Javni razpis za delovno mesto direktorja (m/ž)

Svet Doma starejših občanov Fužine na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 32., 33., 34. in 35. člena Statuta Doma starejših občanov Fužine z dne 04. 08. 2016 ter na podlagi Sklepa sprejetega na seji dne 17. 09. 2021, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Doma starejših ...

Več o tem