Z RAZLIČNIH POTI V SLOŽNO BIVANJE

Aktivno medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje

  • okrogle mize,
  • delavnice,
  • gostovanja,
  • lutkovne predstave za otroke.