Z RAZLIČNIH POTI V SLOŽNO BIVANJE

Vpisnina

Letna vpisnina znaša 15€ in se plača enkrat letno in velja za koledarsko leto.

S tem si zagotovite redno obveščanje o vsem, kar se v CAF-u dogaja.

Članarina

Za obiskovanje aktivnosti plačate mesečno članarino 12 €. S plačilom mesečne članarine si v tekočem mesecu zagotovite možnost sodelovanja v vseh programih, ki jih CAF izvaja.

Pristopna izjava

Pristopno izjavo s katero plačate letno vpisnino, dobite pri vodji Centra aktivnosti Fužine. Uradne ure so vsako sredo od 11.00 do14.00 ure.

Uradne ure vodje CAF-a

Telefonski razgovori: od ponedeljka do petka od 13.00 do 14.00.

Osebni razgovori: od ponedeljka do petka od 13.00 do 14.00.