Z RAZLIČNIH POTI V SLOŽNO BIVANJE

Kulturne in družabne aktivnosti

  • prireditve,
  • praznovanja,
  • izleti,
  • pikniki,
  • zabave,
  • srečanja,
  • gostovanja.